MW 10

Murovacia tvárnica MW 10.

Murovacia tvárnica MW 10 sa používa predovšetkým k vytváraniu priečkového muriva, pre stavbu plotov, múrikov atď. Murovacie tvárnice sa murujú dnom hore. Na murovanie sa používa murovacia malta alebo poterový betón. Rohy odporúčame vystužiť oceľovými tyčami. Jednotlivé tvárnice sa kladú na 1 cm hrubú vrstvu malty alebo poterového betónu, zámkové zvislé spoje sa vyplnia maltou alebo betónovým poterom.

Varianty murovacích tvárnic MW 10

 Priebežná  Koncová
MW10Horez25 MW10Korez25
 Murovacia tvárnica dnom hore. Pozícia pri murovaní.
MW10HDnoorez25

Na palete EUR 120 x 80 cm je celkom 96 ks debniacich tvárnic, z ktorých je cca 85 ks priebežných a 11 ks koncových.

Technické parametre MW 10

 Reakcia na oheň  A1  Rozmery  490 x 100 x 190 mm
 Prestup vodnej pary  5/15  Rozmerové tolerancie  +3 – 5 mm
 Pevnosť v tlaku min.  6,10 N/mm2  Percentuálny podiel dutín  51 %
 Pevnosť v tlaku priemer 6,80 N/mm2  Hrubá objemová hmotnosť 1078 kg/m3
 Zmena dĺžky  NPD  Hmotnostná aktivita 226Ra  < 120 Bq/kg
 Koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania  6,4 g/m2.s  Index hmotnostnej aktivity  < 1
 Hmotnosť 1 ks  10 kg  Orientačná spotreba malty/betónu na 1 ks  0,00075 m3
 Orientačná spotreba malty/betónu na 1 m2 0,0075 m3