MW 15

Murovacia tvárnica MW 15.

Murovacia tvárnica MW 15 sa používa predovšetkým k vytváraniu priečkového muriva, pre stavbu plotov, múrikov atď. Murovacie tvárnice sa murujú dnom hore. Na murovanie sa používa murovacia malta alebo poterový betón. Rohy odporúčame vystužiť oceľovými tyčami. Jednotlivé tvárnice sa kladú na 1 cm hrubú vrstvu malty alebo poterového betónu, zámkové zvislé spoje sa vyplnia maltou alebo betónovým poterom.

Varianty murovacích tvárnic MW 15

 Priebežná  Koncová
 MW15Horez25  MW15Korez25
  Pohľad na murovaciu tvárnicu dnom hore, pozícia pri murovaní.
  MW15HDnoorez25

Na palete EUR 120 x 80 cm je celkom 60 ks murovacích tvárnic, z ktorých je cca 50 ks priebežných a 10 ks koncových.

Technické parametre MW 15

 Reakcia na oheň  A1  Rozmery  490 x 150 x 190 mm
 Prestup vodnej pary  5/15  Rozmerové tolerancie  +3 – 5 mm
 Pevnosť v tlaku min.  5,20 N/mm2  Percentuálny podiel dutín  52 %
 Pevnosť v tlaku priemer 6,20 N/mm2  Hrubá objemová hmotnosť 1022 kg/m3
 Zmena dĺžky  NPD  Hmotnostná aktivita 226Ra  < 120 Bq/kg
 Koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania  6,4 g/m2.s  Index hmotnostnej aktivity  < 1
 Hmotnosť 1 ks  15 kg  Orientačná spotreba malty/betónu na 1 ks  0,00113 m3
 Orientačná spotreba malty/betónu na 1 m2 0,0113 m3