MW 20

Murovacia tvárnica MW 20.

Murovacia tvárnica MW 20 sa používa predovšetkým k vytváraniu nosného a priečkového muriva, pre stavbu domov, výrobných hál, plotov, múrikov atď. Murovacie tvárnice sa murujú dnom hore. Na murovanie sa používa murovacia malta alebo poterový betón. Rohy odporúčame vystužiť oceľovými tyčami. Jednotlivé tvárnice sa kladú na 1 cm hrubú vrstvu malty alebo poterového betónu, zámkové zvislé spoje sa vyplnia maltou alebo betónovým poterom.

Varianty murovacích tvárnic MW 20

 Priebežná  Koncová
   
  Pohľad na murovaciu tvárnicu dnom hore, pozícia pri murovaní.
  

Na palete EUR 120 x 80 cm je celkom 42 ks murovacích tvárnic, z ktorých je cca 34 ks priebežných a 8 ks koncových.

Technické parametre MW 20

 Reakcia na oheň  A1  Rozmery  490 x 200 x 190 mm
 Prestup vodnej pary  5/15  Rozmerové tolerancie  +3 – 5 mm
 Pevnosť v tlaku min.  4,80 N/mm2  Percentuálny podiel dutín  60 %
 Pevnosť v tlaku priemer 5,60 N/mm2  Hrubá objemová hmotnosť 886 kg/m3
 Zmena dĺžky  NPD  Hmotnostná aktivita 226Ra  < 120 Bq/kg
 Koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania  6,4 g/m2.s  Index hmotnostnej aktivity  < 1
 Hmotnosť 1 ks  17 kg  Orientačná spotreba malty/betónu na 1 ks  0,00151 m3
 Orientačná spotreba malty/betónu na 1 m2 0,0151 m3