MW 25

Murovacia tvárnica MW 25.

Murovacia tvárnica MW 25 sa používa predovšetkým k vytváraniu nosného a priečkového muriva, pre stavbu domov, výrobných hál, plotov, múrikov atď. Murovacie tvárnice sa murujú dnom hore. Na murovanie sa používa murovacia malta alebo poterový betón. Rohy odporúčame vystužiť oceľovými tyčami. Jednotlivé tvárnice sa kladú na 1 cm hrubú vrstvu malty alebo poterového betónu, zámkové zvislé spoje sa vyplnia maltou alebo betónovým poterom.

Varianty murovacích tvárnic MW 25

 Priebežná  Koncová
MW25Korez72
 Rohová  Deliaca
MW25HKorez72 MW25RKorez72
  Pohľad na murovaciu tvárnicu dnom hore, pozícia pri murovaní.

Na palete EUR 120 x 80 cm je celkom 36 ks murovacích tvárnic, z ktorých je cca 9 ks priebežných,  9 ks koncových, 9 ks rohových a 9 ks deliacich.

Technické parametre MW 25

 Reakcia na oheň  A1    Rozmery  490 x 250 x 190 mm
 Prestup vodnej pary  5/15    Rozmerové tolerancie  +3 – 5 mm
 Pevnosť v tlaku min.  4,20 N/mm2    Percentuálny podiel dutín  57 %
 Pevnosť v tlaku priemer 4,90 N/mm2    Hrubá objemová hmotnosť 935 kg/m3
 Zmena dĺžky  NPD    Hmotnostná aktivita 226Ra  < 120 Bq/kg
 Koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania  6,4 g/m2.s    Index hmotnostnej aktivity  < 1
 Hmotnosť 1 ks  21 kg    Orientačná spotreba malty/betónu na 1 ks  0,0019 m3
       Orientačná spotreba malty/betónu na 1 m2 0,019 m3