MWDT 15

Debniaca tvárnica MWDT 15.

Debniaca tvárnica sa používa predovšetkým k vytváraniu základových pásov, pre stavbu operných múrov, bazénov, plotov atď. Debniace tvárnice odporúčame vystužiť oceľovými tyčami ako vodorovne tak i zvislo. Jednotlivé tvárnice sa kladú na sucho a vypľňajú sa betónovou zmesou max. po 4 radoch.

Varianty debniacich tvárnic MWDT 15

 Priebežná   Koncová
MWDT15Horez25 MWDT15Korez25

Na palete EUR 120 x 80 cm je celkom 60 ks debniacich tvárnic, z ktorých je cca 50 ks priebežných a 10 ks koncových.

Technické parametre MWDT 15

 Reakcia na oheň  A1  Rozmery  495 x 150 x 200 mm
 Prestup vodnej pary  5/15  Rozmerové tolerancie  +3 – 5 mm
 Ťahová pevnosť rebra  0,75 N/mm2  Plocha vybratia rebra  1390 – 1580 mm2
 Pevnosť v ťahu pri ohybe 3,92 N/mm2  Objemová hmotnosť 2028 kg/m3
 Zmena dĺžky  NPD  Hmotnostná aktivita 226Ra  < 120 Bq/kg
 Koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania  5,8 g/m2.s  Index hmotnostnej aktivity  < 1
 Hmotnosť 1 ks  15 kg  Orientačná spotreba betónu na 1 ks  0,0085 m3
Orientačná spotreba betónu na 1 m2 0,085 m3