MWDT 25

Debniaca tvárnica MWDT 25.

Debniaca tvárnica sa používa predovšetkým k vytváraniu základových pásov, pre stavbu operných múrov, bazénov, plotov atď. Debniace tvárnice odporúčame vystužiť oceľovými tyčami ako vodorovne tak i zvislo. Jednotlivé tvárnice sa kladú na sucho a vypľňajú sa betónovou zmesou max. po 4 radoch.

Varianty debniacich tvárnic MWDT 25

 Priebežná  Koncová

Na palete je celkom 36 ks debniacich tvárnic, z ktorých je cca 27 ks priebežných a 9 ks koncových.

Technické parametre MWDT 25

 Reakcia na oheň  A1  Rozmery  495 x 250 x 200 mm
 Prestup vodnej pary  5/15  Rozmerové tolerancie  +3 – 5 mm
 Ťahová pevnosť rebra  0,61 N/mm2  Plocha vybratia rebra  4480 – 4790 mm2
 Pevnosť v ťahu pri ohybe 3,24 N/mm2  Objemová hmotnosť 2028 kg/m3
 Zmena dĺžky  NPD  Hmotnostná aktivita 226Ra  < 120 Bq/kg
 Koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania  5,8 g/m2.s  Index hmotnostnej aktivity  < 1
 Hmotnosť 1 ks  18 kg  Orientačná spotreba betónu na 1 ks  0,0190 m3
 Orientačná spotreba betónu na 1 m2 0,190 m3