MWDT 30

Debniaca tvárnica MWDT 30.

Debniaca tvárnica sa používa predovšetkým k vytváraniu základových pásov, pre stavbu operných múrov, bazénov, plotov atď. Debniace tvárnice odporúčame vystužiť oceľovými tyčami ako vodorovne tak i zvislo. Jednotlivé tvárnice sa kladú na sucho a vypľňajú sa betónovou zmesou max. po 4 radoch.

Varianty debniacich tvárnic MWDT 30

 Priebežná  Koncová
MWDT30Horez25 MWDT30Korez25

Na palete EUR 120 x 80 cm je celkom 30 ks debniacich tvárnic. Pozor, obe varianty sú balené samostatne !

Technické parametre MWDT 30

 Reakcia na oheň  A1  Rozmery  495 x 300 x 200 mm
 Prestup vodnej pary  5/15  Rozmerové tolerancie  +3 – 5 mm
 Ťahová pevnosť rebra  0,61 N/mm2  Plocha vybratia rebra  5480 – 5790 mm2
 Pevnosť v ťahu pri ohybe 3,24 N/mm2  Objemová hmotnosť 2028 kg/m3
 Zmena dĺžky  NPD  Hmotnostná aktivita 226Ra  < 120 Bq/kg
 Koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania  5,8 g/m2.s  Index hmotnostnej aktivity  < 1
 Hmotnosť 1 ks  20 kg  Orientačná spotreba betónu na 1 ks  0,0212 m3
 Orientačná spotreba betónu na 1 m2 0,212 m3