MWDT 20

Debniaca tvárnica MWDT 20.

Debniaca tvárnica sa používa predovšetkým k vytváraniu základových pásov, pre stavbu operných múrov, bazénov, plotov atď. Debniace tvárnice odporúčame vystužiť oceľovými tyčami ako vodorovne tak i zvislo. Jednotlivé tvárnice sa kladú na sucho a vypľňajú sa betónovou zmesou max. po 4 radoch.

Varianty debniacich tvárnic MWDT 20

 Priebežná   Koncová
MWDT20Horez25 MWDT20Korez25

Na palete EUR 120 x 80 cm je celkom 42 ks debniacich tvárnic, z ktorých je cca 34 ks priebežných a 8 ks koncových.

Technické parametre MWDT 20

 Reakcia na oheň  A1  Rozmery  495 x 200 x 200 mm
 Prestup vodnej pary  5/15  Rozmerové tolerancie  +3 – 5 mm
 Ťahová pevnosť rebra  0,63 N/mm2  Plocha vybratia rebra  1465 – 2120 mm2
 Pevnosť v ťahu pri ohybe 4,15 N/mm2  Objemová hmotnosť 2028 kg/m3
 Zmena dĺžky  NPD  Hmotnostná aktivita 226Ra  < 120 Bq/kg
 Koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania  5,8 g/m2.s  Index hmotnostnej aktivity  < 1
 Hmotnosť 1 ks  19 kg  Orientačná spotreba betónu na 1 ks  0,0115 m3
Orientačná spotreba betónu na 1 m2 0,115 m3