Kamenivo

Balené kamenivo

Pre potreby murárov, domácich majstrov a dekoračné účely na záhrade sme rozšírili sortiment ponúkaných výrobkov o balené kamenivo v LDPE vreciach po 30 kg. V súčasnosti sú k dispozícii skladom nasledovné druhy:


Piesok
Stavebný piesok, frakcia 0 – 2 mm, Balenie: LDPE vrece 30 kg, 40 ks / paleta, Cena 3,19 € s DPH


Vápenec48
Drvený dolomitický vápenec, frakcia 4 – 8 mm, Balenie: LDPE vrece 40 kg, 24 ks / paleta, Cena 3,19 € s DPH


Štrk48Prírodný Štrkopiesok, frakcia 4 – 8 mm, Balenie: LDPE vrece 30 kg, 40 ks / paleta, Cena 3,19 € s DPH


štrk3263Prírodný Štrkopiesok, frakcia 32 – 63 mm, Balenie: LDPE vrece 30 kg, 40 ks / paleta, Cena 3,19 € s DPH


vápenec04Drvený dolomitický vápenec, frakcia 0 – 4 mm, Balenie: LDPE vrece 30 kg, 40 ks / paleta, Cena 3,19 € s DPH