Tvárnice

Od roku 2010 sme rozšírili činnosť spoločnosti o výrobu betónových murovacích a debniacich tvárnic. K výrobe používame plne automatický vibrolis od francúzskej spoločnosti ADLER. Základnými surovinami pre výrobu sú dolomitický vápenec, cement a voda. Všetky naše výrobky sú vyrábané podľa európskych noriem, na základe ktorých bolo našou spoločnosťou vydané európske vyhlásenie zhody.

V súčasnosti vyrábame:

Debniace tvárnice o rozmeroch 500 x 200 mm v hrúbkach 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm.

MWDT 15 MWDT20 MWDT25 MWDT30 MWDT40
 MWDT15Horez72  MWDT20Horez72 MWDT25Horez72  MWDT30Horez72

 

 

Murovacie tvárnice o rozmeroch 490 x 190 mm v hrúbkach 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm.

 MW 10  MW 15  MW 20  MW 25  MW U-profil
 MW10Horez72  MW15Horez72      MWU20orez72

 

 

Stĺpové tvárnice o rozmeroch 200 x 200 x 200 mm a 300 x 300 x 200 mm.

 MW STĽP 20  MW STĽP 30
 MWSTLP20orez72  MWSTLP30orez72